Thiết bị định vị ô tô T309

  1.300.000,0

  Chức năng chính của định vị ô tô T309:

  – Giám sát vị trí xe trực tuyến
  – Xem lại lộ trình di chuyển
  – Theo dõi và xem lại được thông số dừng đỗ, tốc độ di chuyển
  – Hàng rào địa lý
  – …