Cảm biến nhiên liệu

  3.500.000,0

  Cảm biến nhiên liệu theo dõi tiêu thụ:

  – Mức nhiên liệu theo thời gian thực
  – Mức tiêu thụ nhiên liệu theo biểu đồ lịch sử
  – Nạp rút nhiên liệu
  – Mức tiêu thụ nhiên liệu trên quãng đường di chuyển
  – Vị trí nạp rút nhiên liệu
  – …